loading

Sách, tuyển tập

Kiến thức và kỹ năng dành cho cán bộ dân vận cấp cơ sở / Lương Trọng Thành chủ biên ... [và nh.ng. khác]

Tác giả : Lương Trọng Thành chủ biên ... [và nh.ng. khác]

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 278 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045765210

Số phân loại : 324.2597071

Chủ đề : 1. Công tác dân vận -- Việt Nam. 2. Đảng Cộng sản Việt Nam -- Công tác Đảng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 854/2022
(3449/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 855/2022
(3449/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top