loading

Luận án, luận văn

Nâng cao chất lượng phân tích các đồng vị 15N, 18O, 2D và một số nguyên tố phục vụ nghiên cứu khoa học nông nghiệp / Nguyễn Đức Thành

Tác giả : Nguyễn Đức Thành

Nhà xuất bản : Trường Đại Khoa học Tự nhiên Hà Nội

Năm xuất bản : 1998

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 539.7

Chủ đề : 1. Đánh dấu phóng xạ trong nông nghiệp -- Tóm tắt. 2. Phân tích hóa phóng xạ -- Tóm tắt. 3. Phân tích kích hoạt hạt nhân -- Tóm tắt. 4. Phân tích kích hoạt phóng xạ -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 10912
()
Phục vụ đọc tại chỗ
Top