loading

Luận án, luận văn

Nâng cao chất lượng phân tích các đồng vị 15N, 18O, 2D và một số nguyên tố phục vụ nghiên cứu khoa học nông nghiệp / Nguyễn Đức Thành

Tác giả : Nguyễn Đức Thành

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

Năm xuất bản : 1998

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 103 tờ : biểu đồ ; 30 cm

Số phân loại : 539.7

Chủ đề : 1. Đánh dấu phóng xạ trong nông nghiệp. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Phân tích hóa phóng xạ. 4. Phân tích kích hoạt hạt nhân. 5. Phân tích kích hoạt phóng xạ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 10911
Phục vụ đọc tại chỗ
Top