loading

Sách, tuyển tập

Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng : hồi ức / Võ Nguyên Giáp ; Phạm Chí Nhân thể hiện

Tác giả : Võ Nguyên Giáp ; Phạm Chí Nhân thể hiện

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 367 tr. : chân dung ; 21 cm

ISBN : 9786045766941

Số phân loại : 959.7043

Chủ đề : 1. Võ Nguyên Giáp, 1911-2013. 2. Chiến tranh Việt Nam, 1961-1975. 3. Tướng -- Việt Nam. 4. Việt Nam -- Lịch sử -- 1961-1975.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 836/2022
(14178/5)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 837/2022
(14178/4)
Đang được mượn
Top