loading

Sách, tuyển tập

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 446 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm

ISBN : 9786045765418

Số phân loại : 342.59707

Chủ đề : 1. Bầu cử -- Việt Nam -- 2021-2026. 2. Luật hành chính -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 828/2022
(PL 125/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 829/2022
(PL 125/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top