loading

Sách, tuyển tập

Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam / Nguyễn Quang Minh ... [và nh.ng. khác]

Tác giả : Nguyễn Quang Minh ... [và nh.ng. khác]

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 235 tr. : bảng ; 21 cm

ISBN : 9786045765401

Số phân loại : 342.59707

Chủ đề : 1. Việt Nam.$bQuốc hội. 2. Bầu cử -- Việt Nam. 3. Luật bầu cử -- Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tập hợp, lược trích các văn bản của Đảng và Nhà nước liên quan trực tiếp đến quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác bầu cử. Hệ thống các câu hỏi - đáp về các nội dung cơ bản liên quan đến việc tham gia công tác bầu cử, giám sát bầu cử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 820/2022
(PL 126/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 821/2022
(PL 126/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top