loading

Luận án, luận văn

Vai trò của gia đình nông thôn đối với việc chăm sóc sức khỏe trong thời kỳ đổi mới / Trịnh Hòa Bình

Tác giả : Trịnh Hòa Bình

Nhà xuất bản : Viện Xã hội học

Năm xuất bản : 1996

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 362.109597

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Nông dân -- Chăm sóc sức khỏe -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Nông hộ -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 10908
Phục vụ đọc tại chỗ
Top