loading

Sách, tuyển tập

Bác Hồ với cuộc kháng chiến chống Mỹ / Phạm Chí Nhân

Tác giả : Phạm Chí Nhân

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 311 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045768433

Số phân loại : 959.7043

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh, 1890-1969. 2. Chiến tranh Việt Nam, 1961-1975. 3. Việt Nam -- Lịch sử -- 1961-1975.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 812/2022
(14161/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 813/2022
(14161/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top