loading

Sách, tuyển tập

Định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội : sách chuyên khảo / Mai Đức Ngọc chủ biên

Tác giả : Mai Đức Ngọc chủ biên

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 319 tr. : hình vẽ ; 24 cm

ISBN : 9786045768167

Số phân loại : 324.2597071

Chủ đề : 1. Đảng Cộng sản Việt Nam -- Công tác Đảng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 794/2022
(3435/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 795/2022
(3435/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top