loading

Sách, tuyển tập

Con giai phố cổ : tạp văn / Nguyễn Việt Hà

Tác giả : Nguyễn Việt Hà

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 295 tr. : hình vẽ ; 20 cm

ISBN : 9786041017672

Số phân loại : 895.92284

Chủ đề : 1. Tạp văn -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21. 3. Hà Nội (Việt Nam) -- Đời sống xã hội và tập quán.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 286/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 287/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 288/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Top