loading

Sách, tuyển tập

Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 91 tr. ; 18 cm

ISBN : 9786045764107

Số phân loại : 342.597023

Chủ đề : 1. Hiến pháp -- Việt Nam. 2. Luật hiến pháp -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 131/2022
(PL 56/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VN 132/2022
(PL 56/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top