loading

Sách, tuyển tập

Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 75 tr. ; 19 cm

ISBN : 9786045765661

Số phân loại : 344.59703125

Chủ đề : 1. Chính sách xã hội -- Việt Nam. 2. Văn bản pháp luật -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 129/2022
(PL 470/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VN 130/2022
(PL 470/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top