loading

Sách, tuyển tập

Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AISD) (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 51 tr. ; 19 cm

ISBN : 9786045764244

Số phân loại : 344.59704369792

Chủ đề : 1. AIDS (Bệnh) -- Phòng chống -- Luật và pháp chế -- Việt Nam. 2. Nhiễm HIV -- Phòng chống -- Luật và pháp chế -- Việt Nam. 3. Văn bản pháp luật -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 115/2022
(PL 513/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VN 116/2022
(PL 513/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top