loading

Sách, tuyển tập

Luật Biên phòng Việt Nam

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 43 tr. ; 19 cm

ISBN : 9786045764145

Số phân loại : 342.5970413

Chủ đề : 1. Lãnh thổ quốc gia -- Việt Nam. 2. Văn bản pháp luật -- Việt Nam. 3. Việt Nam -- Biên giới.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 111/2022
(PL 66/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VN 112/2022
(PL 66/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top