loading

Luận án, luận văn

Kết hợp công nghiệp quốc phòng với công nghiệp dân dụng ở nước ta hiện nay / Trần Đăng Bộ

Tác giả : Trần Đăng Bộ

Nhà xuất bản : Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 1999

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 196 tờ ; 30 cm

Số phân loại : 338.476234

Chủ đề : 1. Công nghiệp quốc phòng -- Việt Nam. 2. Luận án -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 10897
Phục vụ đọc tại chỗ
Top