loading

Sách, tuyển tập

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 215 tr. ; 19 cm

ISBN : 9786045764121

Số phân loại : 342.597

Chủ đề : 1. Luật hành chính -- Việt Nam. 2. Văn bản pháp luật -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 100/2022
(PL 44/5)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 99/2022
(PL 44/4)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top