loading

Sách, tuyển tập

Luật Giao thông đường bộ năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2018, 2019 và nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 359 tr. ; 19 cm

ISBN : 9786045771068

Số phân loại : 343.597094

Chủ đề : 1. Đường bộ -- Luật và pháp chế -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 95/2022
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VN 96/2022
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top