loading

Sách, tuyển tập

Luật nhà ở (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2020)

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 195 tr. ; 19 cm

ISBN : 9786045764824

Số phân loại : 346.597043

Chủ đề : 1. Nhà ở -- Luật và pháp chế -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 93/2022
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VN 94/2022
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top