loading

Sách, tuyển tập

Bộ Luật Lao động năm 2019 và văn bản hướng dẫn thi hành

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 539 tr. : bảng ; 21 cm

ISBN : 9786045770078

Số phân loại : 344.59701

Chủ đề : 1. Luật và pháp chế lao động -- Việt Nam. 2. Văn bản pháp luật -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 789/2022
(PL 432/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 790/2022
(PL 432/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top