loading

Sách, tuyển tập

Tài liệu hướng dẫn môn học Luật Tố tụng hình sự Việt Nam / Nguyễn Ngọc Chí

Tác giả : Nguyễn Ngọc Chí

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 399 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045769768

Số phân loại : 345.597

Chủ đề : 1. Luật hình sự -- Việt Nam. 2. Tố tụng hình sự -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 787/2022
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 788/2022
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top