loading

Sách, tuyển tập

Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và nghị định hướng dẫn thi hành

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 327 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045767719

Số phân loại : 345.597

Chủ đề : 1. Luật hình sự -- Việt Nam. 2. Thi hành án -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 785/2022
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 786/2022
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top