loading

Sách, tuyển tập

Kinh doanh sành luật : ứng dụng Luật Doanh nghiệp năm 2020 và quy định liên quan / Trương Thanh Đức

Tác giả : Trương Thanh Đức

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 519 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045765395

Số phân loại : 346.59707

Chủ đề : 1. Luật doanh nghiệp -- Việt Nam. 2. Luật thương mại -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 783/2022
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 784/2022
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top