loading

Sách, tuyển tập

Lần đầu nổi quạu / Lời: Tạ Như ; Tranh: Vu Dương ; Huyền Trâm dịch

Tác giả : Lời: Tạ Như ; Tranh: Vu Dương ; Huyền Trâm dịch

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 23 tr. : tranh vẽ màu ; 21 x 21 cm

ISBN : 9786042207218

Số phân loại : 895.13

Chủ đề : 1. Truyện thiếu nhi. 2. Truyện tranh. 3. Văn học thiếu nhi Trung Quốc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1167/2022
(M 824/7)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1168/2022
(M 824/8)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1169/2022
(M 824/9)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top