loading

Sách, tuyển tập

The Walls of Jericho / Paul J. Wellman

Tác giả : Paul J. Wellman

Nhà xuất bản : J.B. Lippincott

Năm xuất bản : 1947

Nơi xuất bản : Phil. ;

Mô tả vật lý : 371 tr. ; 22 cm

Số phân loại : 813.54

Chủ đề : 1. Thành phố nhỏ -- Tiểu thuyết. 2. Văn học Mỹ -- Thế kỷ 20. 3. -- Tiểu thuyết Mỹ -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 2194/2001
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top