loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Xác định sơ đồ lưới của người Việt bằng phương pháp phân tích tỉ lệ hệ thống sọ-mặt-răng / Lữ Minh Lộc ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Thị Quỳnh Lan

Tác giả : Lữ Minh Lộc ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Thị Quỳnh Lan

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xi, 143, [37] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 617.643

Chủ đề : 1. Đo tỷ lệ đầu và mặt -- Phương pháp. 2. Sọ -- Tăng trưởng. 3. Xương mặt -- Tăng trưởng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27307
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27308 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top