loading

Luận án, luận văn

Tính hiện đại trong thơ nữ Việt Nam và Trung quốc nửa đầu thế kỷ XX / Guan Hong Wei ; Người hướng dẫn khoa học : Đinh Phan Cẩm Vân, Nguyễn Thành Thi

Tác giả : Guan Hong Wei ; Người hướng dẫn khoa học : Đinh Phan Cẩm Vân, Nguyễn Thành Thi

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.922134

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Nữ thi sĩ Trung Quốc -- Thế kỷ 20 -- Tóm tắt. 3. Nữ thi sĩ Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Tóm tắt. 4. Thơ Trung Quốc -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình -- Tóm tắt. 5. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27300
Đang xử lý kỹ thuật
Top