loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Phong tục và tín ngưỡng Việt Nam qua tư liệu Hán Nôm thời trung đại / Tạ Đức Tú ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Kim Châu, Nguyễn Ngọc Quận

Tác giả : Tạ Đức Tú ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Kim Châu, Nguyễn Ngọc Quận

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [6], 174, 36, [44] tờ : bảng ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 390.09597

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Tư liệu Hán Nôm. 3. Việt Nam -- Đời sống xã hội và tập quán. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27295
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27296 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top