loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Đánh giá giá trị chẩn đoán và theo dõi điều trị trên bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IIIB và IV bằng xét nghiệm đột biến gen EGFR huyết tương / Phan Thanh Thăng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Trường Sơn, Trần Bích Thư

Tác giả : Phan Thanh Thăng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Trường Sơn, Trần Bích Thư

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [20], 182, [37] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 616.99424

Chủ đề : 1. Đột biến gen. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Phổi -- Ung thư -- Chẩn đoán. 4. Phổi -- Ung thư -- Điều trị. 5. Yếu tố tăng trưởng biểu bì. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27292
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27293 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top