loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu ảnh hưởng của nano kim loại lên việc khắc phục một số hiện tượng bất thường của cây trồng nuôi cấy in vitro / Hà Thị Mỹ Ngân ; Người hướng dẫn khoa học : Dương Tấn Nhật, Bùi Văn Lệ

Tác giả : Hà Thị Mỹ Ngân ; Người hướng dẫn khoa học : Dương Tấn Nhật, Bùi Văn Lệ

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xviii, 161, [72] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 660.6

Chủ đề : 1. Cây trồng nuôi cấy in vitro. 2. Công nghệ sinh học. 3. Hạt Nano. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27289
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27290 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top