loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga trên lĩnh vực kinh tế giai đoạn 2001 - 2017 / Bùi Thị Huyền ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Thị Mai

Tác giả : Bùi Thị Huyền ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Thị Mai

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 197, [40] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 337.597047

Chủ đề : 1. Liên Bang Nga -- Quan hệ nước ngoài -- Việt Nam -- 2001-2017. 2. Việt Nam -- Quan hệ nước ngoài -- Liên Bang Nga -- 2001-2017. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27286
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27287 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top