loading

Luận án, luận văn

Quản lí đánh giá năng lực chuyên môn giáo viên dạy học sinh khiếm thị cấp tiểu học / Hoàng Thị Nga ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Thị Minh Hà, Bùi Ngọc Oánh

Tác giả : Hoàng Thị Nga ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Thị Minh Hà, Bùi Ngọc Oánh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : bảng ; 21 cm

Số phân loại : 371.911

Chủ đề : 1. Giáo viên dạy khiếm thị -- Đánh giá -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Học sinh khiếm thị -- Giáo dục -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27282
Đang xử lý kỹ thuật
Top