loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quản lí đánh giá năng lực chuyên môn giáo viên dạy học sinh khiếm thị cấp tiểu học / Hoàng Thị Nga ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Thị Minh Hà, Bùi Ngọc Oánh

Tác giả : Hoàng Thị Nga ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Thị Minh Hà, Bùi Ngọc Oánh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : viii, 195, PL71 tr., [32] tờ : bảng ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 371.911

Chủ đề : 1. Giáo viên dạy khiếm thị -- Đánh giá. 2. Học sinh khiếm thị -- Giáo dục. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27280
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27281 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top