loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Phát triển năng lực giao tiếp toán học của học sinh bằng hình thức tranh luận khoa học trong dạy học giải tích ở trung học phổ thông / Vương Vĩnh Phát ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Thái Bảo Thiên Trung, Nguyễn Phú Lộc

Tác giả : Vương Vĩnh Phát ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Thái Bảo Thiên Trung, Nguyễn Phú Lộc

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : ix, 211, PL145 tr. : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 515

Chủ đề : 1. Cải cách giáo dục -- Việt Nam. 2. Giáo dục -- Việt Nam. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Toán giải tích -- Dạy và học (Trung học). 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27277
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27278 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top