loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quản lí đào tạo theo học chế tín chỉ trong các trường đại học tư thục miền Đông Nam bộ / Lê Văn Quốc ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Thị Thu Mai, Phạm Viết Vượng

Tác giả : Lê Văn Quốc ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Thị Thu Mai, Phạm Viết Vượng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xii, 211, PL46 tr. : bảng, biểu đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 378.0095977

Chủ đề : 1. Giáo dục đại học -- Việt Nam -- Đông Nam Bộ. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Tín chỉ đại học -- Việt Nam -- Đông Nam Bộ. 4. Trường đại học và cao đẳng -- Việt Nam -- Đông Nam Bộ. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27274
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27275 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top