loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quản lí hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trường trung học phổ thông ở các tỉnh miền Đông Nam bộ / Nguyễn Trần Vĩnh Linh ; Người hướng dẫn khoa học : Đoàn Văn Điểu, Võ Văn Nam

Tác giả : Nguyễn Trần Vĩnh Linh ; Người hướng dẫn khoa học : Đoàn Văn Điểu, Võ Văn Nam

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 185, PL52, [5] tr. : bảng ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 371.425095977

Chủ đề : 1. Học sinh trung học -- Hướng nghiệp -- Việt Nam -- Đông Nam Bộ. 2. Hướng nghiệp -- Việt Nam -- Đông Nam Bộ. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27271
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27272 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top