loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tái cấu trúc và năng suất lao động doanh nghiệp - nghiên cứu ngành dệt may Việt Nam / Phạm Đình Cường ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Phước Tấn, Phạm Đình Long

Tác giả : Phạm Đình Cường ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Phước Tấn, Phạm Đình Long

Nhà xuất bản : Trường Đại học Mở T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xvi, 188, [50] tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 658

Chủ đề : 1. Công nghiệp dệt -- Việt Nam. 2. Doanh nghiệp -- Quản lý. 3. Doanh nghiệp -- Việt Nam -- Quản lý. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27267
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27268 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top