loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Một số tính chất của môđun đồng điều địa phương suy rộng / Đỗ Ngọc Yến ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Tuấn Nam, Nguyễn Viết Đông

Tác giả : Đỗ Ngọc Yến ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Tuấn Nam, Nguyễn Viết Đông

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 66 tờ, [26] tr. ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 512

Chủ đề : 1. Đại số. 2. Đại số Artin. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Lý thuyết số. 5. Môđun (Đại số). 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27261
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27262 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top