loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Khảo sát một số bài toán biên cho phương trình sóng kirchhoff-carrier-love phi tuyến / Võ Thị Tuyết Mai ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Anh Triết, Nguyễn Thành Long

Tác giả : Võ Thị Tuyết Mai ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Anh Triết, Nguyễn Thành Long

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : iv, 129, [13] tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 515

Chủ đề : 1. Bài toán giá trị biên. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Phương trình sóng Kirchhoff-Carrier-Love phi tuyến. 4. Toán giải tích. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27258
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27259 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top