loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tư tưởng Hồ Chí Minh về "bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau" với việc giáo dục thanh niên Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Đan Thụy ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Ngọc Trâm, Lê Quang Quý

Tác giả : Nguyễn Thị Đan Thụy ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Ngọc Trâm, Lê Quang Quý

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 197, [63] tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 335.4346

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh, 1890-1969 -- Quan điểm chính trị và xã hội. 2. Đạo đức Cộng sản. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Thanh niên -- Việt Nam -- Xử thế. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27255
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27256 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top