loading

Sách, tuyển tập

Đường về tỉnh thức / Tamara Russell ; Nguyễn Duy Khiêm và Thuần Hóa dịch

Tác giả : Tamara Russell ; Nguyễn Duy Khiêm và Thuần Hóa dịch

Nhà xuất bản : Dân trí

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 215 tr. ; 17 cm

ISBN : 9786043312140

Số phân loại : 158.128

Chủ đề : 1. Liệu pháp nhận thức. 2. Thành công. 3. Thiền định. 4. Tỉnh thức (Tâm lý học). 5. Xử thế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 91/2022
(1372/6)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 92/2022
(1372/7)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top