loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Vốn xã hội tác động đến việc làm và thu nhập của hộ gia đình / Phạm Tấn Hòa ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Phúc

Tác giả : Phạm Tấn Hòa ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Phúc

Nhà xuất bản : Trường Đại học Mở T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xix, 359, [47] tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 640

Chủ đề : 1. Chi phí và mức sống -- Việt Nam. 2. Hộ gia đình -- Khía cạnh kinh tế -- Việt Nam. 3. Kinh tế học gia đình -- Việt Nam. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. Vốn xã hội (Xã hội học) -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27248
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27249 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top