loading

Luận án, luận văn

Khảo sát thành phần hóa học của cây ích mẫu (Leonurus japonicus), ngải cứu (Artemisia vulgaris) và trắc bách diệp (Biota orientalis) / Nguyễn Thị Thảo Ly ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Diệu Liên Hoa, Nguyễn Thị Lệ Thu

Tác giả : Nguyễn Thị Thảo Ly ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Diệu Liên Hoa, Nguyễn Thị Lệ Thu

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : minh họa ; 21 cm

Số phân loại : 615.321

Chủ đề : 1. Dược thảo -- Ứng dụng điều trị -- Tóm tắt. 2. Ích Mẫu -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Ngải cứu -- Tóm tắt. 5. Trắc Bách Diệp -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27247
Đang xử lý kỹ thuật
Top