loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Khảo sát thành phần hóa học của cây ích mẫu (Leonurus japonicus), ngải cứu (Artemisia vulgaris) và trắc bách diệp (Biota orientalis) / Nguyễn Thị Thảo Ly ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Diệu Liên Hoa, Nguyễn Thị Lệ Thu

Tác giả : Nguyễn Thị Thảo Ly ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Diệu Liên Hoa, Nguyễn Thị Lệ Thu

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xvi, 166 tờ, [148] tr. : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 615.321

Chủ đề : 1. Dược thảo -- Ứng dụng điều trị. 2. Ích Mẫu. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Ngải cứu. 5. Trắc Bách Diệp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27245
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27246 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top