loading

Sách, tuyển tập

Dòng chảy : tâm lý học hiện đại trải nghiệm tối ưu / Mihaly Csikszentmihalyi ; Huỳnh Hiếu Thuận dịch

Tác giả : Mihaly Csikszentmihalyi ; Huỳnh Hiếu Thuận dịch

Nhà xuất bản : Dân trí

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 551 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786043316223

Số phân loại : 158.1

Chủ đề : 1. Hạnh phúc. 2. Kỹ năng sống. 3. Tâm lý học ứng dụng. 4. Thành công. 5. Xử thế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 642/2022
(1192/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 643/2022
(1192/2)
Đang được mượn
Top