loading

Sách, tuyển tập

Tâm hồn giản dị : sống đơn giản đời thêm thanh thản / Courtney Carver ; Thục Quyên dịch

Tác giả : Courtney Carver ; Thục Quyên dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 343 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045843536

Số phân loại : 158.1

Chủ đề : 1. Giản dị. 2. Kỹ năng sống. 3. Tâm lý học ứng dụng. 4. Thành công. 5. Xử thế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 639/2022
(1185/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 640/2022
(1185/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 641/2022
(1185/5)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top