loading

Sách, tuyển tập

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao dân trí và vận dụng trong giai đoạn hiện nay / Lê Thị Thúy Bình

Tác giả : Lê Thị Thúy Bình

Nhà xuất bản : Tư pháp

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 259 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786048123208

Số phân loại : 306.4209597

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh, 1890-1969 -- Quan điểm chính trị và xã hội. 2. Dân trí -- Việt Nam. 3. Việt Nam -- Đời sống trí tuệ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 563/2022
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 564/2022
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 565/2022
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top