loading

Sách, tuyển tập

Bánh Việt truyền thống mùa lễ hội / Hồ Đắc Thiếu Anh, Nguyễn Hồ Tiếu Anh

Tác giả : Hồ Đắc Thiếu Anh, Nguyễn Hồ Tiếu Anh

Nhà xuất bản : Phụ nữ Việt Nam

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 137 tr. : tranh ảnh màu ; 23 cm

ISBN : 9786045693810

Số phân loại : 641.8

Chủ đề : 1. Công thức món ăn -- Cẩm nang, hướng dẫn.... 2. Làm bánh. 3. Lễ hội -- Việt Nam. 4. Phong tục ăn uống -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 482/2022
(10104)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 483/2022
(10105)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top