loading

Sách, tuyển tập

Tự chữa lành / Nhiều tác giả ; Nguyễn Trần Quyết dịch

Tác giả : Nhiều tác giả ; Nguyễn Trần Quyết dịch

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 177 tr. : minh họa ; 21 cm

ISBN : 9786047795086

Số phân loại : 294.34435

Chủ đề : 1. Phật giáo thiền phái. 2. Thiền định.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Những thông tin cơ bản nhất giúp độc giả tiếp cận và thực hành thiền định dễ nhất.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 360/2022
(2014/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 361/2022
(2014/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top