loading

Sách, tuyển tập

Sống kỷ luật, gặt thành công / Peter Hollins ; Hoàng Huấn dịch

Tác giả : Peter Hollins ; Hoàng Huấn dịch

Nhà xuất bản : Lao động - Xã hội

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 189 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046554813

Số phân loại : 158.1

Chủ đề : 1. Kỹ năng sống. 2. Tâm lý học ứng dụng. 3. Thành công. 4. Tự chủ. 5. Xử thế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 347/2022
(1241/2)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 348/2022
(DN 129/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top