loading

Sách, tuyển tập

Cây tiền : một câu chuyện đầy cảm hứng về nghề tay trái hái ra tiền / Chris Guillebeau ; Lê Thùy Giang dịch

Tác giả : Chris Guillebeau ; Lê Thùy Giang dịch

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 336 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786047792641

Số phân loại : 658.11

Chủ đề : 1. Bán hàng. 2. Doanh nghiệp mới. 3. Doanh nghiệp nhỏ -- Quản lý. 4. Kinh doanh nghề tay trái.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 345/2022
(11618/5)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 346/2022
(DN 1573/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top